Regulamin sprzedaży

  • Zakupu można dokonać tylko poprzez wpłatę na nasze konto bankowe. Voucher po zatwierdzeniu przelewu, zostanie wysłany na podany adres e-mail. Proszę pamiętać, że nie można wykorzystać vouchera po upływie terminu jego ważności. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
  • Wszystkie vouchery (nawet te imienne) są wystawione „na okaziciela” więc osoba która pojawi się na miejscu realizacji będzie mogła skorzystać z vouchera nawet jeśli to nie jej nazwisko widnieje na kuponie. Umożliwia to przekazanie vouchera jeśli osoba wpisana na kuponie z jakichś względów sama nie może skorzystać z lotu
  • Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów, możesz dokonać zwrotu w terminie 10 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie potwierdzony wiadomością e-mail i będzie przyznany w wybranej formie: na rachunek, z którego otrzymaliśmy płatność
  • Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 48-godz. wyprzedzeniem, voucher przepada. Ze względu na dużą ilość chętnych na lot można dokonać anulacji rezerwacji oraz wybrania nowego terminu tylko 1 raz. Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu
  • Niestety, nie sprzedajemy lotów w konkretnym miejscu jeśli chodzi o klify nadmorskie, gdyż jest to zbyt uzależnione od warunków pogodowych. Sprzedajemy lot i umawiamy się na wybrany przez Państwa termin i od pogody w tym terminie uzależnione będzie gdzie warunki meteo pozwolą na wykonanie lotu i to właśnie tam pojedziemy. Trzeba będzie się dostosować.
  • Wystawiane vouchery ważne są 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu.

Obowiązek informacyjny RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Best-Tandem.pl Sławomir Kucharski z siedzibą w Zielonej Górze ul.Pilotów 8C Przylep, który został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 9291601305 . Nasze dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: Biuro@best-tandem.pl numer telefonu: +48-609-981-282

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.  mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w ty operatorom pocztowym – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy rachunków, umów oraz produktów dostawcom usług teleinformatycznych i telefonicznych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych oraz dostawy usług dostawcom usług księgowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Regulamin lotu

Wykonujemy loty widokowe na paralotniach

Wykonujemy loty widokowe  na paralotniach dwumiejscowych (tandem). Są to spokojne loty widokowe odbywające się w sprzyjających warunkach pogodowych wraz z pilotem.

Rezerwacja lotu

W celu rezerwacji lotu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zostaniecie poinformowani o najbliższym terminie oraz ogólnych zasadach wykonania usługi. Umawiamy się na konkretny termin i od pogody w umówionym dniu będzie zależało miejsce wykonania lotu. Nie umawiamy lotów w konkretnym miejscu gdyż jest to zbyt uzależnione od pogody.

Ubranie

Sportowe, niekrępujące ruchów, buty sportowe najlepiej za kostkę ale zwykłe adidasy także mogą być. Radzimy także zabrać kurtkę oraz okulary przeciwsłoneczne

Pogoda

Loty wykonywane są tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wiatr do maks. 4m/s, brak opadów oraz zagrożenia burzowego. O aktualnej warunkach i możliwości wykonania lotów informujemy na bieżąco. Należy jednak pamiętać, że pilot zawsze decyduje czy warunki są sprzyjające. Jeśli uzna że cokolwiek może zagrozić bezpieczeństwu wykonania lotu – lot zostanie przeniesiony na inny termin

Czas trwania usługi

Trzeba na całą atrakcję  przeznaczyć około godziny czasu. Przeszkolenie, informacje od pilotów o zasadach, podpięcie uprzęży. Sam lot swobodny  trwa około 5-10 minut a lot moto-paralotnią około 10-30 minut w zależności od wybranej opcji .

Przeciwskazania i inne zasady

Nie ma ograniczeń wiekowych ? jednak minimalny wzrost pasażera nie może być niższy niż 130cm Minimalna waga to 35 kg a maksymalna to 110kg w przypadku lotu na motoparalotni waga maksymalna to 95 kg . Osoby niepełnoletnie – wymagane pisemne upoważnienie od opiekunów prawnych. Przeciwskazaniem są choroby serca, epilepsja, choroby krążeniowo- oddechowe, choroby psychiczne. Pilot może odmówić zabrania na pokład statku osób co do których podejrzewa że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pilot w każdej chwili może odmówić wykonania lotów ze względów na niesprzyjające warunki meteo- lot w takim przypadku oczywiście zostaje przeniesiony na inny termin. Pasażer zarówno podczas lotu jak i podczas pobytu na lotnisku musi się podporządkować poleceniom pilota. Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsza

Kontakt